Przedszkole Calineczka
Powrót
Komunikat Burmistrza Przedszkole i Żłobek Calineczka / 2020-03-10

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Pani Burmistrz przedszkole pozostaje nadal czynne. Obowiązują jednak zaostrzone środki ostrożności. Dlatego prosimy o:

nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka); dzieci takie będziecie Państwo zobowiązani zabrać z powrotem do domu

nie przedłużanie czasu pobytu z dzieckiem w szatni przedszkolnej (sprawne przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela) i nie poruszania się po terenie przedszkola (poza szatnią)

ograniczenie (w miarę możliwości) do jednej, ilości osób przebywających w momencie przyprowadzania lub odbioru dziecka na terenie przedszkola

rozważenie możliwości pozostawienia również dzieci zdrowych w domu

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaleceniami otrzymanymi z Urzędu Miasta odwołujemy wszystkie, zaplanowane na marzec konsultacje z Rodzicami, warsztaty i spotkania. 

Dyrekcja

Szanowni Państwo,

jako Burmistrz Miasta Luboń w efekcie spotkań, w których uczestniczyli dyrektorzy lubońskich placówek oświatowych i pozostałych jednostek miejskich oraz członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, nie rekomenduję na dzień 10.03.2020 r. zamknięcia placówek oświatowych w Luboniu.

Jednocześnie informuję, że Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny również nie rekomendują zamknięcia placówek oświatowych.

Rodziców proszę o przygotowanie się na decyzję o ewentualnym zamknięciu placówki oświatowej i opiekuńczej.

Przypominam również nr infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590.

Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń