Przedszkole Calineczka
Powrót
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 Przedszkole i Żłobek Calineczka / 2019-12-10

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021. Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem i dostosowanie się do podanych terminów.

1. do 15 stycznia 2020

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21

2. od 16 stycznia 2020 do 21 stycznia 2020

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

3. 24 stycznia 2020

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4. od 27 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych (w godzinach 7.30 – 9.30 oraz 13.00 – 15.00)

5. 3 lutego 2020

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pobieranie i składanie dokumentów odbywa się w godzinach 7.30 – 10.30 oraz 13.00 – 15.00 w biurze dyrektora.

Deklaracje kontynuacji nauki składają Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (bez grup zerówkowych). Można zostawiać je i pobrać u wychowawców grup.